kafka

kafka

O blogu

Ima li nekog pisca koji je fascinantniji od Kafke?

citat

delaPosted by mathias Mon, January 03, 2011 23:55:15
Bit će da je Josefa K. netko oklevetao jer su ga jednog jutra uhitili, iako nije učinio nikakvo zlo.
  • Original: Jemand mußte Josef K. verleumdet haben, denn ohne daß er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. (prva rečenica)


  • Comments(0)//kafka.mediana.se/#post20