kafka

kafka

O blogu

Ima li nekog pisca koji je fascinantniji od Kafke?

Mala basna

delaPosted by mathias Thu, April 12, 2012 17:42:52

Mala basna

"Ah", reče mis, "svet se svakog dana sve više sužava. Isprva je bio toliko širok, da me je bilo strah; trčao sam i trčao, i osetio se srećan kad sam najzad desno i levo u daljini video zidove; ali ti dugački zidovi toliko brzo hitaju jedan ka drugom da se ja nalazim već u poslednjoj sobi, a onde u uglu čeka klopka u koju ću utrčati"

"Treba samo da promenis pravac trcanja", reče mačka i pojede ga.

Franc Kafka

  • Comments(0)//kafka.mediana.se/#post45