Logor Banjica

Logor Banjica

O blogu

Ne zaboravimo zatočenike logora Banjica. Blog je posvećen žrtvama. Više o logoru Banjica se može naći na sestrinskoj stranici elmundosefarad.wikidot.com

Bukic Pijade 3.0

SUDBINEPosted by mathias Tue, April 20, 2010 18:58:05

P.br 17597

22-IX-1943

U BEOGRADU

UPRAVNOM ODELJENJU

Koncentracioni logor pri upravi grada Beograda, uputio je prednji akt, da se o opštinskom trošku sahrani poč.Dr-Bukić Pijade, lekar, koji je u tom logoru umro.

Kako ovaj Otsek nema odluke, po kojoj bi pravdao izdati grob, to se moli Odeljenje da so o tome donese potrebna odluka.

Š E F

ODSEKA ZA GROBLJA

OTSEKU ZA GROBLJA

Dostavlja se prednja odluka G.Pretsednika na izvršenje.

27-IX-1943 g. ZASTUPA DIREKTORA

Š E F

Personalnog otseka

  • Comments(0)//logorbanjica.mediana.se/#post9