Logor Banjica

Logor Banjica

O blogu

Ne zaboravimo zatočenike logora Banjica. Blog je posvećen žrtvama. Više o logoru Banjica se može naći na sestrinskoj stranici elmundosefarad.wikidot.com

BOSANSKA GRADISKA

SUDBINEPosted by mathias Sun, April 18, 2010 17:49:06

ZATOČENICI IZ BOSANSKE GRADIŠKE

Sudbina Ilije Dardića

Ilija se rodio u Karajzovcima, srez Bosansko Gradište (Bosanska Gradiška) 27. jula 1902 godine, od oca Lazara i majke Mare Strašivuk (Staživuk – nečitko napisano). Bio je obućar, oženjen i živeo je u Donjem Milanovcu. Načelstvo sreza Donji Milanovac (Specijalna policija) ga je uhapsila i oterala na Banjicu. U logor je dospeo 5. aprila 1943. godine. Posle 17 dana ispitivanja (= mučenja) opet je odveden od Specijalne policije. Ponovo je dospeo Banjice 26. avgusta 1943. godine. Dovela ga je Srpska državna straža. 10 novembra 1943. godine odveden je u Upravu grada Beograda i 8 juna 1944. godine je streljan.

Živko Vujačić je bio novinar. Rodio se 1907 godine u Bosanskoj Gradiški. Otac mu se zvao Đorđe, a majka Milka Stanković. Bio je oženjen i imao jedno dete. Živeo je u Beogradu u Dečanskoj ulici broj 23. Uprava policije Uprave grada Beograda uhapsila ga je i u logor je doveden 6. aprila 1943. Godine. Posle 13 dana „tretmana“ streljan je.

U ulici Alkese Nenadovića 16, u Beogradu, stanovao je Dušan Vukić. Bio je samac i radio je kao činovnik predsedništva vlade. Rođen je 18. oktobra 1910 godine u Romanovcima, Bosansko Gradište. Otac mu se zvao Steva, a majka Marija Ćurčija. Doveden je u logor 21. avgusta 1943. godine i posle šest nedelja, 1. oktobra, streljan je.

Momčilović Božo se rodio 6. Januara 1904. Godine u Jablanici, srez Bosanska Gradiška. Otac mu se zvao Rade, majka Marija. Bio je oženjen i otac jednog deteta. Živeo je u Jaševu i radio kao žandarmerijski narednik. U logor je dospeo 26. septembra 1943. godine. Posle 3 meseca provedenih ulogoru pušten je od strane Gestapoa 20. decembra 1943. godine.

Trgovac Vladimir Malić doveden je u logor 17. februara 1944. godine od strane Nemaca. Rođen je u Bosanskom Gradištu/Bosanska Gradiška 20. februara 1888. godine, od oca Sima i majke Ljubice. Bio je oženjen i otac troje dece. Stanovao je u Cvijićevoj 46 i to na trećem spratu. 24. februara odveden je na saslušanje, sledećeg dana vraćen u logor i 29. februara 1944. godine pušten kući od strane Gestapoa.

Svetozar Kotur, od oca Radovana i majke Draginje, rođen je 1925. godine u Trebovljanima, srez Bosanska Gradiška. Nije bio oženjen i živeo je u mestu Brzohode. U logor je dospeo 15. marta 1944. godine. Razlog dovođenja i njegova kasnija sudbina nije poznata. Pretpostavljam da je bio izbeglica ili je kao partiza zarobljen.

Vladimir Gucunski je bio obućar. Rođen je 14. oktobra 1920. Godine u Bosanskoj Gradiški od oca Vuje i majke Natalije, rođene Slavinski. U Beogradu jestanovao u ulici Vojvode Gligora 104. U logor je došao 3. oktobra i već sledećeg dana streljan. Specijalna policija ga je zatočila.

Profesor Univerziteta Vasa Čubrilović, rođen 1897. Godine u Bosanskoj Gradiški, od oca Jove i majke Savke, razveden i sa stanom u Dečanskoj ulici broj 33, doveden je od strane SS-a 4. novembra 1941. godine, i posle više od godinu dana, 21. decembra 1942. godine pušten. Dospeo je u logor zajedno sa velikom grupom beogradskih univerzitetskih profesora.

Mihajlo Pavić, radnik, rođen 1901. godine u Vrbački (Vrbaški), Bosanska Gradiška; od oca Nikole i Simeune Belovuk; udovac, 2 dece; sa stanom u Hadži Ruvimovoj 8, Beograd. U logor je dospeo 26. novembra 1941. godine i posle nedelju dana pušten.

Trgovac Marko Kovačević je rođen 5. juna 1887. Godine u Bosanskoj Gradiški. Otac mu se zvao Jovo i majka Vaja. Bio je oženjen i otac troje dece. Svi su stanovali u ulici Straninjića Bana 23. U logor je dospeo 25. novembra 1941. godine i sledećeg dana pušten na slobodu.

Čedomir Kovačević je bio student tehnike. Rodio se 1919. godine u Bosanskoj Gradiški od oca Marka i majke Marije Vranić. Nije bio oženjen. Stanovao je u Bosanskoj Gradiški. U Beogradu je osuđen. U logor je dospeo 30. Decembra 1941. godine, a 9. maja 1942. je streljan.

Branko Kostić, artiljerijski tehnički potpukovnik. Rođen je 1900. Godine u Bosanskoj Gradiški. Otac se zvao Miloš, a majka Mileva, rođena Vertunska. Stanovao je sa porodicom (dvoje dece) u Brankovoj ulici 23. 19. marta 1942. godine dospeo je Banjice, a pušten je na slobodu 4. aprila 1942.

NJEGOV BRAT,

advokat, dr Petar Kostić, rođen je 12. jula 1902. Godine. Bio je udovac s jednim detetom. Stanovao j eu Majke Jevrosime 43. U logor je dospeo 9. juna 1942, godine, a na slobodu je pušten posle nepunih mesec dana, 12. jula 1942. godine. (na svoj rođendan!)

Mitar Đermanović je bio kelner u Beogradu. Rođen je 8. Novembra 1892. godine u Bosanskoj Gradiški. Otac se zvao Mikan, a majka Teja, rođena Milojević. Bio je oženjen i stanovao je u ulici Kraljice Marije 91. U logoru je bio od 11. aprila 1942. godine. Streljan je 20. avgusta 1942. U Beogradu.

U Beogradu, u Risanskoj ulici broj 6, stanovala je Vida Koprivica. Bila je savetnik u Ministarstvu poljoprivrede. Rođena je 1890. godine u Bosanskoj Gradiški, od oca Jova i majke Savke, rođena Lazarević. Bila je udata. Uzeta je kao taoc i u logoru bila od 18. maja 1942. Puštena je na slobodu tek 11. marta 1943. godine.

DVA BRATA:

Vojislav Subotić je rođen 11. Januara 1919.godine u Bosanskoj Gradiški, od oca Dušana i majke Anke Baraksadić. Bio je student, nastanjen u Beogradu, u Hadži Milentijevoj 32. U logoru je bio od 12. oktobra 1942. Gestapo ga je bio doveo u logor. Posle šest dana odveden je u Nemačku narad.

Isto se to desilo i njegovom starijem bratu, Slobodanu Subotiću, rođenom 8. avgusta 1908. Godine. Slobodan j ebio advokat, oženjen i otac dvoje dece. Stanovao je u Milentijevoj 62. I on je odveden na rad istog dana kada i brat.

Dušan Antonić je bio trgova. Rođen je 16. maja 1923. Godine u Bosanskoj Gradiški, od oca Petra i majke Dušanke Bolović. Nije bio oženjen i stanovao je u Bistričkoj 33. U logor je dospeo 26. Oktobra 1942 i na rad odveden 25. marta 1943. Godine od strane nemačkih vlasti.

Marko Babić je rođen 1. Januara 1920. Godine u Bosanskoj Gradiški, od oca Dmitra i majke Bojane Štrbac. Bio je podnarednik, neoženjen i stanovao je u ulici Alekse Nenadovića 13. U logoru je bio od 9. Janura 1943. Godine i posle pet dana boravka odveden je na prinudni rad.

Slavko Lakobrija je bio instalaterski učenik. Rođena je 19. Decembra 1921. Godine u Miloševom Brdu (Bosanska Gradiška), od oca Đorđa i majke Stoje Kukavica. Stanovao j eu Jovanovoj 36. U logor je dopremljen 18. Februara 1943. godine i sledećeg dana streljan

  • Comments(3)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by mathias Sun, January 08, 2012 01:00:39

22 godine samo...

Posted by mathias Sun, January 08, 2012 00:27:32

Ovo su podaci prema "banjičkim knjigama"- zvaničnim knjigama logora. (U Jajincima su samo streljani)

Posted by Olivier Sun, January 08, 2012 00:15:44

Uvek sam verovao da je Slavko Lakobrija bio obesen u Jajincima pored Beograda.