Logor Sajmište

Logor Sajmište

O blogu

Ne zaboravimo zatočenike logora Sajmište. Blog je posvećen žrtvama. Više o logoru se može naći na sestrinskoj stranici: elmundosefarad.wikidot.com